De vorm van de passé simple

Paragraaf Voortgang:

De passé simple komt meestal alleen in de derde persoon enkelvoud of meervoud voor.

Je vertaalt de passé simple zoals je de passé composé vertaalt. De passé composé wordt gebruikt om opeenvolgende gebeurtenissen te beschrijven: en toen, en toen, en toen.

  • -er werkwoorden: parler, il parla, ils parlèrent
  • -ir werkwoorden: finir, il finit, ils finirent
  • -re werkwoorden: perdre, il perdit, ils perdirent

 

  • recevoir: il reçut, ils reçurent
  • être: il fut, ils furent
  • avoir: il eut, ils eurent
  • faire: il fit, ils firent
  • aller: il alla, ils allèrent
  • venir: il vint, ils vinrent
  • savoir: il sut, ils surent