Meervoudsvorming

Paragraaf Voortgang:

Om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken, zet je een -s achter het woord.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 

-s, -z, -x blijft hetzelfde (le prix, les prix)

-al wordt -aux (le cheval, les chevaux)

-eau wordt -eaux (le cadeau, les cadeaux)

-eu wordt -eux (le jeu, les jeux)

 

L’oeil (het oog) heeft een eigen meervoud: les yeux.