Uitzonderingen

Paragraaf Voortgang:

Na een ontkenning (ne…..pas) gebruik je geen delend lidwoord, maar de of d’.

 

Na een hoeveelheidswoord gebruik je ook de of d’. Een hoeveelheidswoord is een woord dat aangeeft hoeveel je van iets hebt, voorbeelden zijn: een liter, een doos, een kist, een kilo.

 

Na de werkwoorden aimer, préférer, détester en adorer gebruik je een bepaald lidwoord. (le, la, l’ of les)